Disclaimer


Disclaimer voor gamershoek.nl

Gamershoek is een handelsnaam van Jemico, in dit document moet u jemico lezen als gamershoek.
Jemico (Kamer van Koophandel: 24409165), hierna te noemen Jemico, verleent u hierbij toegang tot Gamershoek.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Jemico behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Jemico spant zich in om de inhoud van gamershoek.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op gamershoek.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Jemico.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op gamershoek.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Jemico. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op gamershoek.nl. Jemico oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het e-mail. Voor op gamershoek.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Jemico nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Jemico en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jemico, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

This is the privacy policy sample page.
It was created automatically and do not substitute the one you need to create and provide to your store visitors.
Please, replace this text with the correct privacy policy by visiting the Customers > GDPR > Privacy Policy section in the backend.